Danh sách xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (tháng 09/2023):

File cập nhật ngày 22/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

File cập nhật ngày 19/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

File cập nhật ngày 15/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

File cập nhật ngày 06/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1 - tháng 3/2022.

CẬP NHẬT LẦN 1 (6/3/2022)

CẬP NHẬT LẦN 2 (9/3/2022) 

CẬP NHẬT LẦN 3 (9/3/2022)

CẬP NHẬT LẦN 4 (11/3/2022),      LINK GOOGLE (dự phòng)

Các bạn không có tên, vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 4 - tháng 12/2021.

CẬP NHẬT LẦN 1 (13/12/2021)

Các bạn không có tên, vui lòng đăng lý theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Về các bạn hỏi thông tin xét tốt nghiệp đợt 3/2021, kết quả đã có trên web Phòng đào tạo: https://pdt.hcmuaf.edu.vn/pdt-39046-1/vn/quyet-dinh-cong-nhan-tot-nghiep-thang-92021-dot-3.html. Các bạn có thể tra cứu hoặc xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (online) trên trang web đó!

Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 3 - tháng 9/2021.

CẬP NHẬT LẦN 1 (2/11/2021)

CẬP NHẬT LẦN 2 (3/11/2021), có sự thay đổi chỗ SV Trần Hải Sơn

Các bạn không có tên, vui lòng đăng lý theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

 CHÚC MỪNG 40 TÂN KỸ SƯ VỪA TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 6/2021)

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM: https://drive.google.com/drive/folders/1txaaWJ59xutWZejom-ZjmmTg2niZedhV

  CẬP NHẬT LẦN 3 (3/6/2021)

CẬP NHẬT LẦN 2 (2/6/2021)

CẬP NHẬT LẦN 1 (2/6/2021)

  Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 - tháng 6/2021.

Các bạn lưu ý dòng cuối trên ds về các trường hợp CHƯA ĐẠT

 CHÚC MỪNG 56 TÂN KỸ SƯ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (THÁNG 03/2021).

Các bạn xem tên trong File đính kèm!

CẬP NHẬT LẦN 5 (và là lần cuối của đợt này, các bạn chưa qua thì chuyển sang đợt 2 tháng 6/2021)

CẬP NHẬT LẦN 4

CẬP NHẬT LẦN 3

CẬP NHẬT LẦN 2

 Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1 - tháng 3/2021.

Các bạn lưu ý dòng cuối trên ds về các trường hợp CHƯA ĐẠT

 CHÚC MỪNG 54 BẠN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

DANH SÁCH ĐÌNH KÈM!

Các bạn chưa có tên trong danh sách xét đợt này cố gắng ở đợt tháng 3/2021. Nhớ đăng ký trước theo hướng dẫn trên web Khoa.

 Các bạn SV xem trong danh sách đính kèm. 

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 4 (27/12/2020)

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 3 (22/12/2020)

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 2 (15g30 ngày 17/12/2020)

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 1 (17/12/2020)

Lưu ý:

- Trường hợp đề nghị không xét, các em xem lại phải mình đề nghị hay không?

- Các bạn chưa có tên trong danh sách vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn xét tốt nghiệp trên Website này!

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 8)

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 7)

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 6)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 5)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 4)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 3)

 DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 2)

CÁC BẠN XEM DANH SÁCH TRONG FILE ĐÍNH KÈM (Lần 1)

Lưu ý:

- Các trường hợp đề nghị xét sẽ có kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT trong thông báo tiếp theo.

- Trường hợp đề nghị không xét, em xem lại phải mình đề nghị hay không?

Các bạn chưa có tên trong danh sách vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn xét tốt nghiệp trên Website này!

CÁC BẠN SINH VIÊN XEM DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

Các bạn chưa có tên trong danh sách vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn xét tốt nghiệp trên Website này!

 Chúc mừng 23 Tân Kỹ sư tốt nghiệp trong đợt 1 (Tháng 3/2020)

Danh sách đính kèm! (cập nhật ngày 17/5/2020)

 Danh sách xét qua vòng 1

Đính kèm là Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 1 - Tháng 3/2020.

Bạn nào không có tên vui lòng đăng ký theo hướng dẫn: http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

 THÔNG BÁO

DANH SÁCH TỔNG HỢP SV ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12/2019

KẾT QUẢ XÉT TẠI KHOA (23/12/2019)

KẾT QUẢ XÉT VỚI PHÒNG ĐÀO TẠO (25/12/2019)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP VÒNG 3 (3/01/2020)

Các bạn sinh viên đủ điều kiện xét TN mà chưa có tên vui lòng làm theo Hướng dẫn:  http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

Các bạn chưa muốn xét đợt này (để cải thiện điểm) cũng làm theo hướng dẫn bên trên.

 KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP (CHÍNH THỨC) CHO LẦN 3 - THÁNG 9/2019

Các bạn có thể đăng ký cấp bằng tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm với P. Đào tạo (Link:https://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=33749&ur=pdt)

 Đính kèm là Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 3 - Tháng 9/2019.

Bạn nào không có tên vui lòng đăng ký theo hướng dẫn: http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

 

 CHÚC MỪNG 62 TÂN KỸ SƯ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2.

Danh sách các bạn xem trong file đính kèm.

Thông báo nhận bằng xem trên web Phòng đào tạo or Email cá nhân của các bạn.

Trân trọng!

 

 

 Các bạn xem danh sách trong File đính kèm, và làm theo hướng dẫn bên dưới File.

Cập nhật ngày 9/7/2019

 Chúc mừng 57 Tân kỹ sư của Khoa Cơ khí.

Các bạn xem trong File danh sách đính kèm.

Những SV có nhu cầu in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo.

 Các bạn xem danh sách trong File đính kèm, và làm theo hướng dẫn bên dưới File.

Cập nhật ngày 24/3/2019

Thông báo

Đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/2018). 

Danh sách trong File đính kèm.

Các bạn theo dõi thông báo để biết ngày nhận bằng.

 Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp đợt 4 - Tháng 12/2018.

Đính kèm:

1. Danh sách

2. Hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp: http://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-18967-1/vn/huong-dan-dang-ky-xet-cap-bang-tot-nghiep-new.html

CHÚC MỪNG 121 TÂN KỸ SƯ TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2018

Các bạn xem danh sách trong File đính kèm.

Các bạn có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (để xin việc) vui lòng xuống Văn phòng Khoa.

Trân trọng!

 Đây là danh sách do phòng đào tạo tạm xét và do sinh viên đề nghị. Các bạn kiểm tra thông tin trong file đính kèm.

Nếu không có tên, các bạn vui lòng đăng ký theo hướng dẫn: http://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-18967-1/vn/huong-dan-dang-ky-xet-cap-bang-tot-nghiep-new.html

FILE ĐÍNH KÈM DANH SÁCH

 CHÚC MỪNG 87 TÂN KỸ SƯ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 6/2018)

Danh sách tốt nghiệp đính kèm!

Trân trọng!

Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 - Tháng 6/2018.

Đây mới chỉ là danh sách đề nghị xét. Các bạn sinh viên chú ý theo dõi các thông báo kế tiếp

File đính kèm! (cập nhật ngày 2/7/2018)

Hướng dẫn đăng ký: https://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

 FILE ĐÍNH KÈM (đã cập nhật ngày 27/09/2017)

 Chúc mừng 25 tân kỹ sư đã tốt nghiệp trong đợt 2 (tháng 6/2017).

Các bạn xem thông tin trong file đính kèm!

 Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 - tháng 6/2017 (Đính kèm)

 Chúc mừng các tân kỹ sư! File danh sách vui lòng xem tại đây!

Các bạn sinh viên xem trong File đính kèm.

Các bạn có thể đăng ký lấy Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Giáo vụ khoa.

Trân trọng!

 Các bạn sinh viên xem trong File đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Giáo vụ khoa.

Trân trọng!

 Dưới đây là kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 (Tháng 9/2016).

FILE ĐÍNH KÈM.

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ giáo vụ khoa giải quyết.

 Quy định về thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, áp dụng cho sinh viên Khóa 2013 trở về sau.

File đính kèm!

 

 Chúcmừng các tân khoa đợt 4!

Các bạn tân kỹ sư xem chi tiết trong File đính kèm!

Trân trọng!

 Khoa đã cùng với Phòng Đào tạo tiến hành xét Tốt nghiệp đợt 3 năm 2015 (09/2015).

Kết quả trong File đính kèm. (update ngày 01/10/2015)

Các bạn vui lòng xem File Thông báo kiểm tra Hộ tịch và thực hiện theo.

Các yêu cầu về thủ tục, vui lòng xem trong Hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

K.CKCN

Kết quả. (Đính kèm)

Đề nghị các sinh viên còn môn không đạt liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Trúc) để bổ sung.

 

Danh sách đề nghị xét Tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3/2015). (Xem file)

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra, nếu có thắc mắc hoặc bổ sung, vui lòng xem hướng dẫn xét tốt nghiệp trên web Khoa hoặc liên hệ trực tiếp thầy Giáo vụ Khoa giải quyết.

Trân trọng!

Sinh viên xem danh sách tại đây!

Khoa và Phòng Đào tạo sẽ tổ chức xét tốt nghiệp vào thứ Năm (25/12/2014), khi có kết quả chính thức sẽ thông báo sau.

Trân trọng!

 

Thông báo.

Đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9/2014).

Sinh viên xem chi tiết trong File đính kèm!

Các bạn có nhu cầu in GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, vui lòng đến Văn phòng Khoa.

 

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2014 (danh sách trình Hội đồng xét duyệt)

 

Thông báo cho các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Hiện đã có kết quả xét tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 9/2014.

Các bạn sinh viên xem trong File đính kèm.

Các bạn chưa đủ thủ tục vui lòng nhanh chóng bổ sung (VD: AV, Tin học,...)

Cách đăng ký xét tốt nghiệp: http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

Trân trọng thông báo!

Sinh viên xem trong thông báo đính kèm.

Thời  hạn nộp quyển là 10/6, chi tiết xem tại thông báo Khoa

DANH SÁCH (cập nhật ngày 24/03/2014)

Đây là danh sách xét sơ bộ. Chi tiết, các bạn vui lòng xem trong thông báo "Hướng dẫn đăng ký xét cấp bằng tốt nghiệp"

Danh sách đã cập nhật thông tin mới nhất của AV B1 và chuẩn Tin học.

Giáo vụ Khoa

Khoa Cơ Khí - Công nghệ

THÔNG BÁO

Đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - Năm học 2013-2014.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết trong File đính kèm.

Mọi thắc mắc liên hệ Giáo vụ Khoa.

 

Giáo vụ Khoa thông báo!
Đã có lịch nhận bằng và lễ tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên xem thông báo cụ thể ở trang web Phòng đào tạo.
Kết quả xét tốt nghiệp của hội đồng Nhà Trường (File đính kèm).
Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách nếu có nhu cầu cấp giấy "Chứng nhận tạm thời" vui lòng đăng ký tại văn phòng Khoa (Gặp cô Điệp - Thư ký VP).
GV Khoa

Cập nhật ngày 03/10/2013

Sinh viên xem kết quả trong File đính kèm. (đã cập nhật ngày 24/09/2013)

Danh sách SV xét tốt nghiệp khóa 2009.

1. Lớp DH09CC

2. Lớp DH09CK

3. Lớp DH09CD

4. Lớp DH09NL

5. Lớp DH09OT

6. Lớp DH09TD

7. Lớp DH08CK

8. Lớp DH08OT

Thông báo áp dụng cho sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Áp dụng cho các khóa hệ tín chỉ.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Giáo vụ Khoa 

Thời gian: 8g00 đên 10g00 Thứ hai, ngày 10/06/2013

Địa điểm: Phòng Đào tạo.

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết trong công văn đính kèm.

Các bạn sinh viên xem thông báo tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Giáo vụ Khoa

Quy định về định dạng Khóa luận tốt nghiệp.

Mẫu bìa CD Khóa luận tốt nghiệp

Lưu ý: SV thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp thì làm theo định dạng và mẫu như trên. Thay từ "Khóa luận" thành "tiểu luận" trong toàn bộ đề tài.