Hợp tác quốc tế

 Hợp tác Quốc tế

1. Dá»± án “Mastering energy supply focusing on isolated areas (MESFiA)” do Liên minh Châu Âu tài trợ vá»›i mục tiêu há»— trợ Ä‘ào tạo sau đại học về lÄ©nh vá»±c cải thiện và cung cấp năng lượng cho những vùng biệt lập.

2. Dá»± án ASEAN Cooperation “Reduction of postharvest losses for agriculture producers and products in Asian Region” vá»›i mục tiêu giảm tổn thất sau thu hoạch, 2017 - 2018.

Há»™i thảo tham vấn của dá»± án

3. Dá»± án “Promoting innovations in the rice straw value chain in Vietnam” do Viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) vá»›i ná»™i dung ủ phân hữu cÆ¡ từ rÆ¡m sau thu hoạch. Trong Ä‘ó, khâu đảo trá»™n luống ủ trong quá trình ủ Ä‘ã được cÆ¡ giá»›i hoá.

Máy trá»™n phân hữu cÆ¡ trên luống Ä‘ang vận hành tại Trà Vinh

 

Số lần xem trang: 1402
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-12-2021