Hợp tác quốc tế

 Hợp tác Quốc tế

1. Dự án “Mastering energy supply focusing on isolated areas (MESFiA)” do Liên minh Châu Âu tài trợ với mục tiêu hỗ trợ đào tạo sau đại học về lĩnh vực cải thiện và cung cấp năng lượng cho những vùng biệt lập.

2. Dự án ASEAN Cooperation “Reduction of postharvest losses for agriculture producers and products in Asian Region” với mục tiêu giảm tổn thất sau thu hoạch, 2017 - 2018.

Hội thảo tham vấn của dự án

3. Dự án “Promoting innovations in the rice straw value chain in Vietnam” do Viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) với nội dung ủ phân hữu cơ từ rơm sau thu hoạch. Trong đó, khâu đảo trộn luống ủ trong quá trình ủ đã được cơ giới hoá.

Máy trộn phân hữu cơ trên luống đang vận hành tại Trà Vinh

 

Số lần xem trang: 2334