1. Giới thiệu Bộ môn 
 
 
Cán bộ viên chức của Bộ môn Máy STH&CB
 
Bộ môn Máy Sau thu hoạch và Chế biến được thành lập vào năm 1994, đây là thời điểm Khoa Cơ khí Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Cơ khí - Công nghệ.

Các Trưởng Bộ môn kể từ ngày thành lập đến nay gồm:
  • PGS.TS. Bùi Văn Miên (1955): Trưởng Bộ môn từ năm 1994 đến 1997.
  • TS. Nguyễn Như Nam (1954): Trưởng Bộ môn từ 1997 đến 2012.
  • TS. Bùi Ngọc Hùng (1966): Trưởng Bộ môn từ 2012 đến 03/2021. 
  • PGS.TS. Lê Anh Đức (1974): Trưởng Bộ môn từ 03/2021 đến nay.

2.     Tổ chức nhân sự 

Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn gồm có 08 giảng viên, trong đó có 01 giảng viên cao cấp, 03 giảng viên chính. Bộ môn hiện có 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại Đài Loan.
Trưởng Bộ môn hiện tại:  PGS.TS. Lê Anh Đức.
 
3.       Hoạt động đào tạo
 
Bộ môn Máy Sau thu hoạch và Chế biến phụ trách đào tạo kỹ sư chuyên ngành Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm. Bộ môn có đóng góp nhiều trong công tác đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của Khoa. Lực lượng giảng viên cơ hữu của Bộ môn đảm nhận toàn bộ các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học và tham gia giảng dạy một số môn học cơ sở ngành cho các bộ môn khác trong Khoa.

Chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm do Bộ môn phụ trách:   Xem chi tiết tại đây.

4.       Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
 
Bộ môn có 2 xưởng thực hành thực tập phục vụ cho các môn học chuyên ngành với đầy đủ các máy móc thiết bị, từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất phục vụ cho chuyên ngành đào tạo Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, bao gồm các loại máy sấy, các máy phân loại, định lượng, máy gia công cơ học nông sản thực phẩm như máy cắt thái, máy nghiền, máy trộn, máy tạo hình sản phẩm, máy chế biến lúa gạo, thiết bị xử lý nhiệt cho nông sản thực phẩm.  Bộ môn được trang bị đầy đủ các thiết bị đo lường phục vụ đào tạo và nghiên cứu.