NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(CHẤT LƯỢNG CAO)

Đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng nâng cao.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành kỹ thuật cơ khí có thể làm việc và nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: thiết kế, chế tạo máy, quản lý hệ thống máy và thiết bị tự động hoá trong các dây chuyền sản xuất.

Ngoài ra, trong chương trình đào tạo với những học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh (> 40% thời lượng), sinh viên sau khi ra trường có đủ vốn kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành lĩnh vực cơ khí có khả năng hội nhập vào thị trường lao động ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có khả năng giao tiếp và làm việc tại các công ty nước ngoài trong môi trường có sử dụng tiếng Anh. 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2022 (về sau)

          -        Chi tiết khung chương trình đào tạo

           -        Khung chương trình đào tạo

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020-2021

-        Khung chương trình đào tạo

-        Sơ đồ cây

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017 - 2019

-         Khung chương trình đào tạo

-         Sơ đồ cây