Local search

New notification

-

Web links

  •  Fanpage Khoa CÆ¡ khí - Công nghệ 

  •  Fanpage Đoàn - Há»™i Khoa CÆ¡ khí - Công nghệ 

Events

Tháng 12 07
Ngày há»™i việc làm

Địa Ä‘iểm: Sân Phượng Vỹ

Thời gian: 7:30 - 16:30

Tháng 12 08
Sinh viên 5 tốt

Đăng ký trá»±c tuyến

Tiêu chuẩn SV 5 tốt cấp khoa

Thời gian từ ngày 8/12 - 11/12

Welcome message

 Giá»›i thiệu Khoa CÆ¡ Khí Công nghệ

Statifics


    Users online 26
    System: 1927
    in 1 hour ago

Bussines Link