Local search

New notification

-

Web links

  •  Fanpage Khoa Cơ khí - Công nghệ 

  •  Fanpage Đoàn - Hội Khoa Cơ khí - Công nghệ 

Events

Tháng 12 07
Ngày hội việc làm

Địa điểm: Sân Phượng Vỹ

Thời gian: 7:30 - 16:30

Tháng 12 08
Sinh viên 5 tốt

Đăng ký trực tuyến

Tiêu chuẩn SV 5 tốt cấp khoa

Thời gian từ ngày 8/12 - 11/12

Welcome message

 Giới thiệu Khoa Cơ Khí Công nghệ

Statifics

    Hit counter:

    Users online 6
    System: 1918
    in 1 hour ago

Bussines Link