Tìm trong trang

Thông báo mới

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ MESfIA 2022

Há»™i thảo "THE MASTERING ENERGY SUPPLY FOCUSING ON ISOLATED AREAS (MESfIA)" sẽ được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM dÆ°á»›i hai hình thức trá»±c tiếp và trá»±c tuyến từ ngày 31/3 đến ngày 2/4/2022. Ná»™i dung của há»™i thảo sẽ tập trung vào tình hình sá»­ dụng và các giải pháp để ứng dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 

ThÆ° mời tham dá»± há»™i thảo xem tại ĐÂY

Ná»™i dung chÆ°Æ¡ng trình há»™i thảo xem tại ĐÂY

Đăng ký tham gia online tại ĐÂY

Trang liên kết

  •  Fanpage Khoa CÆ¡ khí - Công nghệ 

  •  Fanpage Đoàn - Há»™i Khoa CÆ¡ khí - Công nghệ 

Sự kiện sắp đến

Tháng 12 07
Ngày há»™i việc làm

Địa Ä‘iểm: Sân Phượng Vỹ

Thời gian: 7:30 - 16:30

Tháng 12 08
Sinh viên 5 tốt

Đăng ký trá»±c tuyến

Tiêu chuẩn SV 5 tốt cấp khoa

Thời gian từ ngày 8/12 - 11/12

Lời tựa

 Giá»›i thiệu Khoa CÆ¡ Khí Công nghệ

Thống kê


    Đang xem 25
    Toàn hệ thống: 1902
    Trong vòng 1 giờ qua

Liên kết doanh nghiệp