Tìm trong trang

Thông báo mới

Trang liên kết

  •  Fanpage Khoa Cơ khí - Công nghệ 

  •  Fanpage Đoàn - Hội Khoa Cơ khí - Công nghệ 

Sự kiện sắp đến

Tháng 12 07
Ngày hội việc làm

Địa điểm: Sân Phượng Vỹ

Thời gian: 7:30 - 16:30

Tháng 12 08
Sinh viên 5 tốt

Đăng ký trực tuyến

Tiêu chuẩn SV 5 tốt cấp khoa

Thời gian từ ngày 8/12 - 11/12

Lời tựa

 Giới thiệu Khoa Cơ Khí Công nghệ

Thống kê

    Số lần xem:

    Đang xem 6
    Toàn hệ thống: 1217
    Trong vòng 1 giờ qua

Liên kết doanh nghiệp