Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đồng bộ trên các cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Long An giai đoạn 2021- 2025” được tổ chức tại Long An. Hội thảo cũng hoạt động khởi điểm cho việc xây dựng chương trình nông nghiệp công nghệ cao của Long An. Tham dự tại hội thảo TS. Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Công thôn, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã có bải tham luận về những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong canh tác gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Long An như:

-      Xây dựng chính sách về chế tạo và phát triển máy nông nghiệp: Chính sách về hỗ trợ và đầu tư máy và thiết bị nông nghiệp

-      Quy hoạch đồng ruộng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng cơ giới hoá và tăng hiệu quả kinh tế.

-      Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cơ giới hoá trong nông nghiệp, từ việc lựa chọn sử dụng máy và thiết bị hiệu quả, kỹ thuật bảo trì – bảo dưỡng và kỹ năng sử dụng máy và thiết bị ứng dụng công nghệ cao.  

-      Công tác nghiên cứu và chương trình khuyến nông: Xây dựng những mô hình cơ gới hoá hiệu quả và triển khai ứng dụng.

Kết luận buổi hội thảo từ hiện trạng ở từng địa phương, Tỉnh đã đặt ra vấn đề và cũng là nội dung Khoa Cơ khí – Công nghệ sẽ liên kết để thực hiện là cần đẩy mạnh cơ giới hoá và ứng dụng công nghệ cao cho 4 cây (lúa, thanh long, chanh và rau) và 2 con (tôm nước lợ và bò thịt) chủ lực của tỉnh bằng những mô hình cụ thể.

Hội thảo khoa học về cơ giới hoá và máy nông nghiệp: Hội thảo được tổ chức với sự hợp tác của Khoa Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Hội thảo là cơ hội để giảng viên của các Trường trao đổi về giải pháp phát triển lĩnh vực cơ giới hoá nông nghiệp.

Số lần xem trang: 761