Há»™i thảo “Giải pháp đẩy mạnh cÆ¡ giá»›i hóa nông nghiệp đồng bá»™ trên các cây trồng, vật nuôi thích ứng vá»›i biến đổi khí hậu tỉnh Long An giai Ä‘oạn 2021- 2025” được tổ chức tại Long An. Há»™i thảo cÅ©ng hoạt Ä‘á»™ng khởi Ä‘iểm cho việc xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình nông nghiệp công nghệ cao của Long An. Tham dá»± tại há»™i thảo TS. Nguyá»…n Thanh Nghị, Trưởng Bá»™ môn Công thôn, Khoa CÆ¡ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Ä‘ã có bải tham luận về những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng cÆ¡ giá»›i hóa trong canh tác gắn vá»›i tái cÆ¡ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Long An nhÆ°:

-      Xây dá»±ng chính sách về chế tạo và phát triển máy nông nghiệp: Chính sách về há»— trợ và đầu tÆ° máy và thiết bị nông nghiệp

-      Quy hoạch đồng ruá»™ng và chuyển dịch cÆ¡ cấu cây trồng nhằm tạo Ä‘iều kiện thuận lợi ứng dụng cÆ¡ giá»›i hoá và tăng hiệu quả kinh tế.

-      Đào tạo nguồn nhân lá»±c phục vụ cÆ¡ giá»›i hoá trong nông nghiệp, từ việc lá»±a chọn sá»­ dụng máy và thiết bị hiệu quả, kỹ thuật bảo trì – bảo dưỡng và kỹ năng sá»­ dụng máy và thiết bị ứng dụng công nghệ cao.  

-      Công tác nghiên cứu và chÆ°Æ¡ng trình khuyến nông: Xây dá»±ng những mô hình cÆ¡ gá»›i hoá hiệu quả và triển khai ứng dụng.

Kết luận buổi há»™i thảo từ hiện trạng ở từng địa phÆ°Æ¡ng, Tỉnh Ä‘ã đặt ra vấn đề và cÅ©ng là ná»™i dung Khoa CÆ¡ khí – Công nghệ sẽ liên kết để thá»±c hiện là cần đẩy mạnh cÆ¡ giá»›i hoá và ứng dụng công nghệ cao cho 4 cây (lúa, thanh long, chanh và rau) và 2 con (tôm nÆ°á»›c lợ và bò thịt) chủ lá»±c của tỉnh bằng những mô hình cụ thể.

Há»™i thảo khoa học về cÆ¡ giá»›i hoá và máy nông nghiệp: Há»™i thảo được tổ chức vá»›i sá»± hợp tác của Khoa Khoa CÆ¡ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Há»™i thảo là cÆ¡ há»™i để giảng viên của các Trường trao đổi về giải pháp phát triển lÄ©nh vá»±c cÆ¡ giá»›i hoá nông nghiệp.

Số lần xem trang: 1101
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 14-01-2022