NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Năng lượng tái tạo được thiết kế và triển khai nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng, phục vụ cho sự phát triển xanh và bền vững trong những năm sắp đến. Chương trình đảm bảo đào tạo sinh viên vững vàng về lý thuyết, có kiến thức và kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong ngành; có khả năng học tập nâng cao trình độ; đáp ứng nhu cầu xã hội. Chương trình đào tạo sẽ trang bị và rèn luyện người học nắm vững và áp dụng các kiến thức chung, cơ sở ngành và chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo; có khả năng tư duy sáng tạo, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, đánh giá chất lượng công việc, có kỹ năng truyền đạt vấn đề, có năng lực ngoại ngữ; Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, có thái độ tôn trọng pháp luật và đối tác; Có khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng qui trình công nghệ và vận hành các hệ thống Năng lượng Tái tạo.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư ngành này sẽ nghiên cứu tại các viện, giảng dạy tại các trường, hoặc làm việc trong các nhà máy phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, sinh khối, sóng biển, thủy năng…), các đơn vị ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất như nhiệt, lò hơi, điều hòa không khí…hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực rộng lớn về ứng dụng và khai thác năng lượng của nguồn năng lượng tái tạo.

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021 (về sau)

-         Khung chương trình đào tạo

-         Sơ đồ cây