Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm

 

Đề tài cấp Cơ sở

 

 

1

Thiết kế chế tạo mô hình máy sấy thăng hoa

Nguyễn Văn Công Chính

2020

2

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Nam Quyền

2020

3

Nghiên cứu chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống phun nhiên liệu điện tử cho ngành ôtô

Lê Quang Trí

2020

4

Nghiên cứu tính khả thi áp dụng kỹ thuật sấy 2 giai đoạn kết hợp giữa sấy tầng sôi và sấy tháp cho cà phê vỏ thóc (cà phê nhân)

Trần Văn Tuấn

2018

5

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đếm cá giống tự động

Trần Thị Kim Ngà

2016

6

Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh trong robot thu hoạch cà chua

Trần Thị Kim Ngà

2014

7

Hoàn thiện chế tạo và khảo nghiệm máy ép viên phân hữu cơ vi sinh kiểu khuôn vòng cánh quay

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

2011

Số lần xem trang: 2783