1. Giới thiệu Bộ môn
 
Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh được thành lập vào năm 2002 theo Quyết định số 175/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt từ năm 2003. Ngoài ra, bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh còn kết hợp, hỗ trợ về nghiên cứu và đào tạo cho các ngành, các khoa khác có liên quan trong trường.
 
2. Tổ chức nhân sự
 
Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh hiện có 07 cán bộ viên chức (CBVC), bao gồm: 01 GS – Tiến sĩ, 04 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ và 01 Kỹ thuật viên; trong đó: 01 Giảng viên cao cấp, 01 Giảng viên chính và 05 Giảng viên.
Trưởng Bộ môn hiện tại:  TS. Nguyễn Đức Khuyến.

Cán bộ viên chức Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh (09/2020)
 
3. Hoạt động đào tạo
 
Từ năm 2003, Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh đã đào tạo hệ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Cho đến nay đã đào tạo được 17 khóa sinh viên với hơn 800 kỹ sư tốt nghiệp ra trường và hơn 200 sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt đang theo học tại trường.
Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt nhằm đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng và đạo đức để có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc, thiết bị chuyên ngành nhiệt lạnh, đồng thời có đầy đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế.
 
4. Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu:
 
Ngoài những máy móc và thiết bị trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí được trang bị chung tại khoa Cơ khí Công nghệ, Bộ môn còn có 02 phòng thí nghiệm nhiệt lạnh với nhiều máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường chuyên ngành nhiệt, lạnh, điều hòa không khí, đo lường nhiệt- lạnh nhằm phục vụ cho sinh viên công nghệ kỹ thuật nhiệt.