Vá»›i Ä‘a ngành Ä‘ào tạo, Khoa CÆ¡ khí – Công nghệ Ä‘ã và Ä‘ang hợp tác vá»›i nhiều Ä‘Æ¡n vị nhằm Ä‘áp ứng nhu giải quyết các vấn đề thuá»™c Ä‘a lÄ©nh vá»±c nhÆ° cÆ¡ giá»›i hoá và tá»± Ä‘á»™ng hoá trong các khâu sÆ¡ chế và chế biến, cÆ¡ giá»›i hoá trong canh tác…

 Công ty Thinksmart và Altair Vietnam

Ngày 15/3/2022, Khoa CKCN và đại diện công ty Thinksmart  (Anh Thủy - Giám đốc công ty) và đại diện cho Altair tại Việt Nam (Anh Thanh) Ä‘ã có buổi trao đổi về hợp tác trong lÄ©nh vá»±c mô phỏng và mô hình hóa. Hai bên Ä‘ã thống nhất cùng nhau thá»±c hiện các ná»™i dung nhÆ°:

    - Phía công ty Thinsmart và Altair sẽ tổ chức Ä‘ào tạo và tÆ° vấn cho Giảng Viên khoa CKCN về sá»­ dụng phần mềm Altair để ứng dụng mô phỏng trong các lÄ©nh vá»±c ô tô, kết cấu máy, lÆ°u chất, nhiệt,... cÅ©ng nhÆ° cung cấp bản quyền dùng thá»­ phần mềm Altair cho GV và SV khoa CKCN trong quá trình dạy và học.

    - Phía khoa CKCN sẽ tổ chức các khóa Ä‘ào tạo cho SV về mô phỏng sá»­ dụng phần mềm Altair.

    - Khoa CKCN và Công ty Altair cùng vá»›i Thinsmart sẽ phối hợp vá»›i nhau trong việc Ứng dụng phần mềm Altair vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học (GV, SV) cÅ©ng nhÆ° giá»›i thiệu việc làm cho SV, cá»­ SV Ä‘i thá»±c tập  trong lÄ©nh vá»±c mô phỏng.

---------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Thông gió Wolter Việt Nam

Ngày 11/3/2022, Khoa CKCN Ä‘ã có buổi làm việc và trao đổi vá»›i Công ty thông gió Wolter Việt Nam. Trong buổi làm việc, hai bên Ä‘ã trao đổi má»™t số thông tin lên quan đến việc hợp tác Ä‘ào tạo và nghiên cứu về lÄ©nh vá»±c quạt và thông gió công trình. Hai bên Ä‘ã Ä‘i đến thống nhất má»™t số ná»™i dung hợp tác nhÆ°:

    - Phía công ty Wolter Việt nam há»— trợ khoa má»™t số thiết bị quạt thường dùng trong thông thoáng công trình để phục vụ cho giảng dạy sinh viên.

    - Hai bên phối hợp tổ chức các buổi há»™i thảo, tập huấn chuyên ngành cho sinh viên về lÄ©nh vá»±c quạt gió và thông gió.

    - Hai bên phối hợp trong việc giá»›i thiệu sinh viên Ä‘i thá»±c tập sản xuất, và tuyển dụng nhân sá»±.

Má»™t số quạt chuyên dụng trong thông gió công trình do công ty Wolter VN tài trợ khoa CKCN

-------------------------------------------------------------------

Công ty HM.Clause (Nông nghiệp Công nghệ cao, Củ Chi, Tp. HCM) và Khoa CÆ¡ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Ä‘ã và Ä‘ang hợp tác trong lÄ©nh vá»±c ứng dụng cÆ¡ giá»›i hoá trong các khâu canh tác. Vừa qua (05/1/2022), Ä‘ã có buổi làm việc và trao đổi giữa Khoa (TS. Nguyá»…n Thanh Nghị và ThS. Nguyá»…n Văn Lành, Bá»™ môn Công thôn) và Công ty (Liu Ba, Phòng Nghiên cứu và Phát triển) để định hÆ°á»›ng những ná»™i dung hợp tác và nghiên cứu tiếp theo nhÆ°:

-      Cải tiến hệ thống máy làm đất và lên luống hiện có tại công ty.

-      Thiết kế lại liên hợp máy vừa cày ngầm và xá»›i đất

-      Thiết kế máy Ä‘ánh nhá»›t cho hạt giống (trong dây chuyền chế biến)

-      Cải tiến máy khuấy đảo trá»™n hạt cà chua

Những ná»™i dung này sẽ được thá»±c hiện qua các đề tài hợp tác nghiên cứu và các đề tài tốt nghiệp hàng năm của sinh viên chuyên ngành cÆ¡ khí nông lâm thá»±c tập tại Công ty.

 ----------------------------------------------------------------------------

Công ty Đạt Butter, Củ Chi

 Máy cuốc quay chăm sóc đậu phá»™ng

Công ty Đạt Butter, Củ Chi, Tp.HCM là Ä‘Æ¡n vị phối hợp thá»±c hiện khảo nghiệm và ứng dụng máy chăm sóc đậu phá»™ng cuốc quay, nhằm giúp phá váng mặt đồng tạo Ä‘iều kiện cho cây phát triển (2021).

Ngoài ra, hàng năm sinh viên ngành cÆ¡ khí nông nghiệp của Khoa được nghiên cứu và thá»±c hiện đề tài tốt nghiệp tại trang trại của công ty vá»›i những ná»™i dung cụ thể nhÆ°: Vận hành, nghiên cứu cải tiến để phù hợp vá»›i từng Ä‘iều kiện canh tác cụ thể, và bảo trì - bảo dưỡng các máy và thiết bị nông nghiệp hiện có của công ty.

Số lần xem trang: 1273
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 16-03-2022