TẬP HUẤN

Tập huấn về công nghệ san phẳng đồng ruá»™ng Ä‘iều khiển bằng tia laser cho nông dân và chủ dịch vụ máy nông nghiệm tại VÄ©nh HÆ°ng, Long An. Khoá tập huấn Ä‘ã giúp cho nông dân hiểu được ý nghÄ©a và tầm quan trọng của việc san phẳng mặt đồng. HÆ¡n nữa, các chủ máy Ä‘ã được hÆ°á»›ng dẫn về cấu tạo, nguyên lý và cách vận hành thiết bị để đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Khoá tập huấn công nghệ sấy và bảo quản cho các cán bá»™ kỹ thuật của Tập Ä‘oàn Lá»™c Trời, tại An Giang (2018).

Tập huấn công nghệ sấy đảo chiều cho nông dân và các hợp tác xã sản xuất lúa ở Banglades, năm 2015. ChÆ°Æ¡ng trình tập huấn được tài trợ của dá»± án USAID “Innovation Lab for Reduction of Postharvest Loss in Bangladesh”.

 

Số lần xem trang: 1142
Nhập ngày: 16-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 16-12-2021

Liên kết doanh nghiệp