Tầm nhìn

Khoa Cơ khí - Công nghệ trở thành một trong những Khoa hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, đặc biệt là Cơ khí Nông Lâm và Cơ khí Chế biến Bảo quản Nông sản Thực phẩm.

Sứ mạng

- Đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trí tuệ, kỹ năng, tâm hồn, và thể lực để hòa nhập với môi trường làm việc trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực cơ khí –công nghệ.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ khí –công nghệ nhằm ứng dụng vào sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Mục tiêu chiến lược

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để người học có đầy đủ trí – đức, kỹ năng, và thể lực với chất lượng đạt chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới trong lĩnh vực cơ khí – công nghệ. Khoa sẽ là đối tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tin cậy, có uy tín và có sức lan tỏa trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực Cơ khí –công nghệ.

                                     Sáng tạo – Đạo Đức – Tôn trọng – Hội nhập