NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đã và đang được ứng dụng rộng rãi không những trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp mà còn phát triển mạnh trong sản xuất nông nghiệp với mục đích là tăng năng suất lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành sản phẩm.

Sinh viên được trang bị kiến thức chung về cơ khí, điện, điện tử, chế biến sau thu hoạch và kiến thức chuyên ngành về điều khiển tự động các quá trình công nghệ trong sản xuất. Sinh viên có kiến thức về ngành cơ khí, đọc và vẽ bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho việc thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống; có kiến thức cơ sở của các ngành điện, điện tử; có kiến thức về quá trình công nghệ trong các ngành sản xuất công-nông nghiệp; các hệ thống điều khiển tự động; bảo dưỡng các hệ thống điều khiển tự động phục vụ sản xuất và đời sống.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt liên quan đến bảo quản chế biến các sản phẩm nông nghiệp hoặc tại các Viện chuyên ngành (viện công nghệ sau thu hoạch, viện khoa học kỹ thuật,...) hay tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2022 (về sau)

-         Chi tiết khung chương trình đào tạo

-         Khung chương trình đào tạo

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020-2021

-         Khung chương trình đào tạo

-         Sơ đồ cây

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018 - 2019

-         Khung chương trình đào tạo

-         Sơ đồ cây

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2014 - 2017

-         Khung chương trình đào tạo