Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam

 

 

Công ty Cổ phần ThÆ°Æ¡ng mại và Đầu tÆ° Chanh Việt

 

 

Công ty Cổ phần Nông Lâm Food

 

 

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

 

 

CÆ¡ sở Nem Bà Chín

 

 

Công ty Cổ phần Thá»±c phẩm CJ Cầu Tre

 

 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn HÆ°á»›ng Đi

 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ajinomoto Việt Nam

 

 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

 

 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai

 

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

 

 

Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Chi cục Chăn nuôi Thú y Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Minh Quý

 

 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food

 

 

Công ty Cổ phần Thá»±c phẩm Cholimex

 

 

Công Ty Trách nhiệm hữu hạn HÆ°Æ¡ng liệu Và HÆ°Æ¡ng thÆ¡m HÆ°á»›ng Tây

 

 

Công ty Cổ phần Hải sản Bình Đông

 

 

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thá»±c phẩm Phú Yên

 

 

 

Số lần xem trang: 3733
Nhập ngày: 29-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 01-05-2022

Liên kết doanh nghiệp