Phòng thí nghiệm và xưởng chế biến phục vụ cho các ngành thuộc khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm hiện có 19 phòng, bao gồm: 15 phòng thí nghiệm chuyên ngành, 01 Phòng thực nghiệm phát triển quy trình hoặc sản phẩm ở quy mô pilot và 03 xưởng thực hành sản xuất chế biến thực phẩm.

Trang thiết bị thực hành tại các phòng thí nghiệm đầy đủ phục vụ cho các học phần thực hành thuộc các Chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm.

Tất cả phòng thí nghiệm có nội quy, quy định và các quy trình quản lý với 100% máy móc thiết bị có bảng hướng dẫn sử dụng luôn được bảo trì định kỳ và sửa chữa kịp thời khi hư hỏng.

 

 

PTN. Cảm quan Thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa sinh thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa sinh Tiên tiến

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Kỹ thuật Thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Phát triển Sản phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Vi sinh Thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Vi sinh Tiên tiến

Đọc tiếp…

 

 

 

Xưởng Chế biến thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

Xưởng Phát triển sản phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

Xưởng Bảo quản và Chế biến rau quả

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hợp chất thiên nhiên

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hoá Dược - Mỹ phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa Phân tích

Đọc tiếp…

 

 

 

Phòng Thực nghiệm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa học Nông nghiệp

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa học Môi trường

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa keo ng dụng

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Kỹ thuật Chuyển đổi sinh khối

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Quá trình Thiết bị

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2403