Khoa Công nghệ Hóa học và Thực Phẩm

Địa chỉ: Phòng 203 - Nhà Cẩm Tú
             Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
             Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: (+84)28 38.960.871
 
Email: kcnhhtp@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 

Số lần xem trang: 2338

Liên kết doanh nghiệp