CHỨC NĂNG

 

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đào tạo các kỹ sư/thạc sĩ có khả năng thiết kế, phát triển và vận hành các quá trình hóa học, quy trình bảo quản và chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn trong các nhà máy hóa chất, dược - thực phẩm và hàng tiêu dùng. Các sản phẩm và quá trình chế biến phải hướng đến mục tiêu tạo ra các sản phẩm hữu ích và có giá trị cao cho cuộc sống, an toàn với người tiêu dùng và thân thiện với môi trường.

 

NHIỆM VỤ

 

1)   Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến: nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo và kỹ năng ứng dụng tốt đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước, theo kịp nhịp độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới;

2)   Tạo dựng một chương trình chuẩn mực quốc tế đủ sức cạnh tranh với trào lưu du học  nước ngoài và thu hút sinh viên nước ngoài trong khu vực vào học tập tại Đại học Nông Lâm TP.HCM;

3)   Trở thành một ngành đào tạo có ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển trong lĩnh vực công nghiệp hóa học và thực phẩm và đi đầu trong các thành tựu nghiên cứu thuộc lĩnh vực này trên phạm vi cả nước và khu vực.

  

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, Khoa luôn đặt sinh viên làm trọng tâm trong quá trình giáo dục; quan điểm này được cụ thể hoá trong mọi hoạt động xây dựng và phát triển của Khoa nhằm đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam: 

- Học tập tích cực, sáng tạo, chủ động;

- Tôn trọng lẽ phải, trung thực, có trách nhiệm xây dựng xã hội; tôn trọng và hợp tác cùng nhau phục vụ cộng đồng; góp phần bảo vệ môi trường sống;

- Có lòng yêu nước; tôn trọng truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; tôn trọng các quốc gia khác và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế.

 

 

Số lần xem trang: 2356