1955:

Thành lập Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

11/8/1995:

Ngành Bảo Quản Chế Biến và Nông Sản Thực Phẩm (BQ&CBNSTP) được thành lập tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Ðào tạo số 5435/KHTC.

27/12/1996:

Quyết định của Hiệu trưởng trường Ðại Học Nông Lâm về việc thành lập Bộ môn Bảo quản và Chế biến nông sản thực phẩm và quyết định tuyển sinh của ngành.

24/02/1997:

Ra mắt bộ môn với đầy đủ các chuyên ngành chế biến: thủy sản, kỹ nghệ súc sản,công nghệ sau thu hoạch (cơ khí công nghệ), rau quả và lương thực.

15/12/2000:

Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo đã ra quyết định số 5543/QÐ-BGD&ÐT-TCCB  thành lập Khoa Công Nghệ Thực Phẩm trên cơ sở Bộ Môn Bảo Quản và Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm. 

14/06/2004:

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học được phép mở theo quyết định của Bộ GD& ĐT số 3163/QĐ- BGD& ĐT& SĐH.

07/07/2004:

Bộ Môn Công Nghệ Hóa Học được thành lập theo quyết định của Hiệu Trưởng trường Đại Học Nông Lâm TPHCM số 945/QĐ-TCHC.

22/11/2004:

Mở chuyên ngành Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng người.

16/12/2005:

Mở chuyên ngành Bảo quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thực phẩm.

2008:

Bắt đầu khóa Đại học theo Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm. Đối tác phát triển và thực hiện chương trình là University of California Davis, Hoa Kỳ.

20/8/2009:

Mở đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.

17/04/2015:

Mở đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật hoá học theo quyết định số 1290/ QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

21/10/2015:

Mở chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ Thực phẩm.

29/8/2016:

Mở đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.

24/02/2021:

Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 462/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 24/02/2021 của Hiệu trưởng về việc sáp nhập Bộ môn Công nghệ Hóa học và Khoa Công nghệ thực phẩm.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2344