Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm luôn tạo ra các sân chơi học thuật đầy ý nghĩa để Sinh viên nhiều cơ hội để vận dụng những kiến thức chuyên ngành, tiếp cận gần hơn với thực tế cũng như thử thách bản thân mình. Điển hình như là cuộc thi Phát triển sản phẩmtừ 2019 hay cuộc thi “Tôi yêu thực phẩm” định kỳ mỗi hai năm. Cuộc thi này không chỉ gói gọn trong sinh viên của Khoa mà còn có sự tham gia của các Trường bạn chung lĩnh vực nghiên cứu khác. Thành phần Ban Giám khảo trong các chung kết xếp hạng là các Doanh nghiệp. 

Cuộc thi “Tôi yêu thực phẩm” 2021

Đọc tiếp…

Cuộc thi “Phát triển sản phẩm” 2020

Đọc tiếp…

Cuộc thi “Phát triển sản phẩm” 2019

Đọc tiếp…

 

Không chỉ xuất sắc ở các sân chơi “tại gia”, Sinh viên CEFT cũng đã có những màn thể hiện xuất sắc ở những cuộc thi lớn toàn thành, toàn quốc và quốc tế. 

- Giải thưởng "Best Presentation Award" trong Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Nông nghiệp và An ninh thực phẩm được tổ chức tại Đại học Mae Fah Luang, Thái Lan năm 2023

- Giải thưởng trong cuộc thi "Nông nghiệp Quốc tế" năm 2023

Giải nhì: Trình bày ý tưởng