Hiện nay, Khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm đào tạo trình độ đại học gồm có ngành Công nghệ thực phẩm, Chương trình Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến), Chương trình Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao), và ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học.

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

·  Tên ngành đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ thực phẩm

·  Tên ngành đào tạo (tiếng Anh): Food Technology

·  Mã ngành: 7540101

·  Loại hình đào tạo: Chính quy

·  Thời gian đào tạo: 4 năm

·  Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công Nghệ Thực Phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm chia thành 03 chuyên ngành: 

 Bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm

 Bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm và Dinh dưỡng người

 Bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm và Vi sinh thực phẩm

 

Ngành Công nghệ thực phẩm - Chương trình đào tạo:  

 Công nghệ thực phẩm - Chương trình tiên tiến

 Công nghệ thực phẩm - Chương trình chất lượng cao

Đọc tiếp…


NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC

·  Tên ngành đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ kỹ thuật hoá học

·  Tên ngành đào tạo (tiếng Anh): Chemical Engineering and Technology

·  Mã ngành: 7510401

·  Loại hình đào tạo: Chính quy

· Thời gian đào tạo: 4 năm

·  Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học

Ngành công nghệ kỹ thuật chia thành 03 chuyên ngành: 

 Công nghệ kỹ thuật hoá thực phẩm và hệ thống dược

 Công nghệ kỹ thuật hoá sinh

 Công nghệ kỹ thuật chuyển đổi và tinh chế

Đọc tiếp… 


THÔNG TIN SINH VIÊN KHOA CNHH&TP CẦN BIẾT  

Sổ tay sinh viên, Quy chế đại học, Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành và các nội dung liên quan khác sẽ cung cấp cho sinh viên đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá trình học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại Khoa. 

 Sổ tay sinh viên:

Sổ tay sinh viên 2022 Đọc tiếp...
Sổ tay sinh viên 2021 Đọc tiếp...

 Quy chế đại học: 

Quy chế học vụ bậc đại học 2021

  Khung chương trình đào tạo: 

Chương trình khung áp dụng cho khóa 2022
Chương trình khung áp dụng cho khóa 2020 trở đi
Chương trình khung áp dụng cho khóa 2018-2019
Chương trình khung áp dụng cho khóa 2014-2017

 Các nội dung liên quan khác: 

Thông tin cần thiết dành cho Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Đọc tiếp...

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2500