Giới Thiệu

          Công đoàn Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (CNHH&TP) là Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Công đoàn Khoa CNHH&TP được hình thành trên cơ sở hợp nhất Công đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm (thành lập năm 1996) và Công đoàn Bộ môn Công nghệ Hóa học (thành lập năm 2004) theo Quyết định số 02/QĐ-CĐĐHNL, ngày 12 tháng 4 năm 2021.

          Hiện tại, Công đoàn Khoa có 47 cán bộ viên chức, người lao động là công đoàn viên, trong đó CĐV tham gia giảng dạy chuyên ngành bao gồm 05 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ, 09 Nghiên cứu sinh, 12 Thạc sĩ với khoảng 90% được đào tạo ở các nước tiên tiến; và còn lại là lực lượng hỗ trợ.

          Công đoàn Khoa CNHH&TP là tổ chức đại diện cán bộ viên chức người lao động trong Khoa tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển Nhà trường, Khoa, cơ chế quản lý, chủ trương chính sách liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ viên chức người lao động trong Khoa và Bộ môn. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cán bộ viên chức người lao động về mặt vật chất lẫn tinh thần.

          Sau 25 năm thành lập và trải qua nhiều nhiệm kỳ hoạt động với những khó khăn thử thách, đến nay Công đoàn Khoa luôn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Điều đó thể hiện qua những Bằng khen mà Liên Đoàn Lao động TP. HCM đã trao tặng cho tập thể Công đoàn Khoa và các cá nhân “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và tổ chức công đoàn vững mạnh” qua các năm học 2017 – 2018 (QĐ số 144/QĐKT-LĐLĐ, 26/10/2018), năm học 2019-2020 (QĐ số 59/QĐKT-LĐLĐ, 2/11/2020). Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm cũng đã trao tặng giấy khen “Công đoàn vững mạnh” và giấy khen cho các cá nhân đạt “Công đoàn viên xuất sắc” nhiều năm liền.

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

ThS. Lê Thị Thanh

Chủ tịch công đoàn Khoa

ĐT: 0909 556 837

Email: lethanh@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Thủy

UV BCHCĐ Khoa

Email: ntpthuy@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

UV BCHCĐ Khoa

Email: ntngoclan@hcmuaf.edu.vn 

 

 

Các hoạt động của Công đoàn Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm: 

 
Khoa CNHHTP với Hội thi làm hoa giấy "Lời yêu thương"

 

 

Số lần xem trang: 2346