CỐ VẤN HỌC TẬP

Công tác cố vấn học tập nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo. Cố vấn học tập là cán bộ, giảng viên nắm chắc chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành mà sinh viên theo học do mình làm cố vấn. Bên cạnh đó, cố vấn học tập cũng nắm vững, đầy đủ các văn bản quản lý có liên quan đến đào tạo tín chỉ để hướng dẫn sinh viên; nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường liên quan đến sinh viên để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc khi cần thiết.

Nhiệm vụ của Cố vấn học tập về công tác hành chính là quản lý lớp, giới thiệu nhân sự Ban cán sự, hướng dẫn thủ tục hành chính, công tác đánh giá điểm rèn luyện,.. Ngoài ra, cố vấn học tập còn có nhiệm vụ trong công tác cố vấn chương trình, kế hoạch học tập và công tác cố vấn phương pháp học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Danh sách Ban cố vấn học tập Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM - Năm học 2021 - 2022

       

Danh sách Cố vấn học tập Khoa CNHH&TP - Năm học 2021 - 2022                      

TT

Họ và tên CVHT

Lớp cố vấn

Email

Số điện thoại

1

Lê Trung Thiên

DH21TP

le.trungthien@hcmuaf.edu.vn

0937644377

2

Nguyễn Anh Trinh

DH21VT

natrinh@hcmuaf.edu.vn

0903134880

3

Dương Thị Ngọc Diệp

DH21DD

duongngocdiep@hcmuaf.edu.vn

0913026570

4

Nguyễn Trung Hậu

DH21BQ

ntrunghau@hcmuaf.edu.vn

0949626628

5

Nguyễn Mạnh Cường

DH21BQC

cuong.nguyenmanh@hcmuaf.edu.vn

0909180494

6

Mai Huỳnh Cang

DH21HD

maihuynhcang@hcmuaf.edu.vn

0938228017

7

Trần Đình Hương

DH21HS

tdhuong@hcmuaf.edu.vn

0918404729

8

Lê Hồng Phượng

DH21HT

phuonghle@hcmuaf.edu.vn

0906642012

9

Huỳnh Tiến Đạt

DH20TP

dat.huynhtien@hcmuaf.edu.vn

0908650434

10

Nguyễn Minh Hiền

DH20VT

nguyenminhhien@hcmuaf.edu.vn

0918337740

11

Nguyễn Thị Phượng

DH20DD

nguyenthiphuong@hcmuaf.edu.vn

0983663096

12

Trương Thị Bông

DH20BQ

truongbong@hcmuaf.edu.vn

0903690704

13

Nguyễn Minh Xuân Hồng

DH20BQC

nmxhong@hcmuaf.edu.vn

02838960871

14

Nguyễn Bảo Việt

DH20HH

nbviet@hcmuaf.edu.vn

0937456140

15

Lê Thị Phượng Linh

DH19TP

linh.lethiphuong@hcmuaf.edu.vn

02838960871

16

Lê Thị Thủy

DH19VT

lethuy@hcmuaf.edu.vn

0908871925

17

Lê Thị Thanh

DH19DD

lethanh@hcmuaf.edu.vn

0909556837

18

Nguyễn Thị Phước Thủy

DH19BQ

ntpthuy@hcmuaf.edu.vn

0918749468

19

Nguyễn Thị Thanh Thảo

DH19BQC

ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

0374710465

20

Trương Thảo Vy

DH19HD

thaovyhh@hcmuaf.edu.vn

0354648293

21

Lê Thị Thanh Vân

DH19HS

thvan@hcmuaf.edu.vn

0394506349

22

Đỗ Việt Hà

DH19HT

dovietha@hcmuaf.edu.vn

0397793690

23

Phan Thị Lan Khanh

DH18TP

lankhanh@hcmuaf.edu.vn

0909920409

24

Nguyễn Thị Thu Thủy

DH18VT

thuyngoquyen@hcmuaf.edu.vn

0914468797

25

Kha Chấn Tuyền

DH18DD

khachantuyen@hcmuaf.edu.vn

0909367094

26

Dương Thị Ngọc Dân

DH18BQ

dtngocdan@hcmuaf.edu.vn

0903194488

27

Nguyễn Thị Ngọc Lan

DH18HD

ntngoclan@hcmuaf.edu.vn

0938269013

28

Nguyễn Hồng Nguyên

DH18HS

nguyennh@hcmuaf.edu.vn

0382167190

29

Đào Ngọc Duy

DH18HT

duynd@hcmuaf.edu.vn

0983328128

 


 

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Trợ lý quản lý sinh viên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ chung tình hình công tác cố vấn học tập của toàn khoa. Về công tác hành chính, Trợ lý quản lý sinh viên thường xuyên hỗ trợ các Cố vấn học tập về các thủ tục hành chính khi cần thiết. Bên cạnh đó, Trợ lý quản lý sinh viên có nhiệm vụ tổng hợp phân công Cố vấn học tập vào đầu mỗi năm học theo sự đề cử, phê duyệt của Trưởng khoa, tổng hợp đánh giá điểm rèn luyện, tổng hợp kết quả xét học bổng của khoa. Trợ lý quản lý sinh viên còn tham gia công tác xét khen thưởng, kỷ luật của sinh viên theo quy định và các công việc khác liên quan đến công tác sinh viên của khoa.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Văn phòng: Phòng 201, Xưởng Phát triển sản phẩm

Email: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: 0374 710 465

 

 

Số lần xem trang: 1447
Nhập ngày: 30-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 17-07-2022