Danh mục Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở  Sinh viên

Đọc tiếp…

 

 

 

     

Danh mục Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học – Đại trà

Đọc tiếp…

 

 

 

     

Danh mục Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm – Đại trà và Chất lượng cao

Đọc tiếp…

 

 

 

     

Danh mục Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm – Tiên tiến

Đọc tiếp…

       
       

Danh mục Luận văn/Luận án tốt nghiệp  Học viên

Đọc tiếp…  

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2365