Trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến chuyên sâu đối với ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học. Theo dự báo, các ngành này được xếp trong nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn đến năm 2025, là những ngành công nghiệp trọng yếu của TP.HCM.

Thông tin chi tiết xem tại từng ngành: 

 

 

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Đọc tiếp…

     

 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2350