Với kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn sâu của lực lượng giảng dạy chuyên ngành bao gồm 05 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ, 09 Nghiên cứu sinh, 12 Thạc sĩ với khoảng 90% được đào tạo ở các nước tiên tiến, Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giao nhiệm vụ đào tạo Sau đại học với trình độ Thạc sĩTiến sĩ các chuyên ngành sau: 

Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học  
ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình) Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học theo định hướng ứng dụng (áp dụng từ khóa 2021) Đọc tiếp…
ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình) Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học theo định hướng nghiên cứu (áp dụng từ khóa 2021) Đọc tiếp…

ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (áp dụng từ khóa 2015)

 

Đọc tiếp…

Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm  
ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình) Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm theo định hướng ứng dụng (áp dụng từ khóa 2021) Đọc tiếp…
ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình) Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm theo định hướng nghiên cứu (áp dụng từ khóa 2021) Đọc tiếp…

ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm (áp dụng từ khóa 2014)

Đọc tiếp…

 

 

Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Đọc tiếp…

 

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ:  

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2342