GIỚI THIỆU

  

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (CNHH&TP) được hình thành trên cơ sở hợp nhất Khoa Công nghệ Thực phẩm (thành lập năm 1996) [Web cũ K.CNTP] và Bộ môn Công nghệ Hóa học (thành lập năm 2004) [Web cũ BM CNHH]. Hiện tại, Khoa có 50 cán bộ viên chức, trong đó lực lượng giảng dạy chuyên ngành bao gồm 05 Phó Giáo sư, 08 Tiến sĩ, 10 Nghiên cứu sinh, 19 Thạc sĩ với khoảng 90% được đào tạo ở các nước tiên tiến. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Đại học: (i) Ngành Công nghệ Thực phẩm (CNTP) với các chuyên ngành bao gồm Bảo quản Chế biến Nông sản Thực phẩm, Bảo quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thực phẩm, Bảo quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng người, Chương trình tiên tiến ngành CNTP (đào tạo bằng tiếng Anh), Chương trình chất lượng cao ngành CNTP (đào tạo 30% bằng tiếng Anh); (ii) Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CNHH) với 3 chuyên ngành là Hóa sinh Nông nghiệp, Công nghệ Hóa Thực phẩm – Hệ thống Dược, Kỹ thuật chuyển hóa sinh khối.

Sau đại học: (i) Thạc sĩ CNTP, Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học; (ii) Tiến sĩ chuyên ngành CNTP. 

 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 

Khoa CNHH&TP là một trong những đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại Trường ĐHNL TP.HCM. Chương trình tiên tiến ngành CNTP (hợp tác với Đại học California - Davis, Hoa Kỳ) đạt chuẩn AUN-QA. Khoa đã thực hiện nhiều đề tài, dự án và tổ chức nhiều hội thảo, khóa huấn luyện quốc tế; tiêu biểu gần đây bao gồm: Khoá huấn luyện “Better Process Control School” theo quy định FDA, “Introducing rapid molecular methods of food testing for food industry and governmental laboratories in Vietnam” do BMZ, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, Dự án “Strengthening research capacity in the field of valorization of fruit and their by-products” tài trợ bởi VLIR-UOS, “Universities as key partners for the new challenges regarding food safety & quality in ASEAN” (ASIFOOD) do Erasmus+ tài trợ, “Female Food Entrepreneurs and Functional Food” tài trợ bởi VIBE, Ireland,…

Khoa CNHH&TP đã đạt được nhiều thành tích thi đua, khen thưởng như: Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ trưởng, Cờ thi đua,…