Về mặt chuyên môn, Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm hiện nay được tổ chức thành 05 Bộ môn chuyên môn:

      1.   Hóa sinh thực phẩm và Dinh dưỡng Người

      2.   Vi sinh và Phát triển Sản phẩm

      3.   Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm

      4.   Hợp chất Thiên nhiên

      5.   Công nghệ Hóa học

 

 

 

Số lần xem trang: 2516