- Chuyển giao công nghệ, máy và thiết bị chế biến ca cao cho các Ä‘Æ¡n vị trong và ngoài nÆ°á»›c nhÆ° ở Tiền Giang, Bà Rịa – VÅ©ng Tàu…

- Chuyển giao công nghệ trong lÄ©nh vá»±c công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh, Ä‘iều hòa không khí và thông gió.

- Giảng viên của Khoa Ä‘ã thá»±c hiện việc chuyển giao công nghệ san phẳng đồng ruá»™ng Ä‘iều khiển bằng tia laser cho nông há»™ và các chủ dịch vụ máy nông nghiệp ở ĐBSCL, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa – VÅ©ng Tàu, Hải Phòng…

- Chuyển giao công nghệ máy sấy đảo chiều gió cho các tổ chức cá nhân và tập thể sản xuất lúa, bắp, cà phê, tiêu… Trong cả nÆ°á»›c và Các nÆ°á»›c nhÆ°: Cambodia, Lào, Philippines, Tanzania, Mayanmar. Bờ Biển Ngà.

Má»™t số hình ảnh chuyển giao KHCN

Vá»›i việc áp dụng san phẳng đồng ruá»™ng Ä‘iều khiển bằng tia laser Ä‘ã mang lại nhiều lợi ích nhÆ° giảm lượng nÆ°á»›c tÆ°á»›i, giảm phân thuốc, tăng tăng suất, tăng thu nhập… và thuận tiện việc quản lý đồng ruá»™ng tạo Ä‘iều kiện ứng dụng cÆ¡ giá»›i hoá trong khâu thu hoạch.

Sản phẳng đồng ruộng điều khiển bằng tia laser ở Long An (2012)

--------------------------

Là sản phẩm nghiên cứu từ Đề tài cấp Thành phố, máy sấy cá dứa sá»­ dụng năng lượng mặt trời Ä‘ã được chuyển giao cho nông há»™ tại huyện Cần Giờ, Tp.HCM.

Máy sấy cá dứa sá»­ dụng năng lượng mặt trời

--------------------------

Hệ thống sấy được lắp đặt vá»›i lò đốt trấu tá»± Ä‘á»™ng, hệ thống cân và nạp liệu tá»± Ä‘á»™ng. Ngoài ra, sau khi sấy lúa được Ä‘Æ°a qua hệ thống làm sạch, sau Ä‘ó được Ä‘óng bao tá»± Ä‘á»™ng.

Hệ thống sấy lúa giống 40 tấn/mẻ được chuyển giao ở Long An (2016)

--------------------------

Máy sấy vá»›i năng suất 4 tấn/mẻ phù hợp vá»›i quy mô nông há»™ ở Banglades. Vá»›i nguồn có sẵn tại nhà máy, máy sấy sá»­ dụng cùi bắp làm nguồn cung cấp nhiệt cho quá trình sấy.

Máy sấy đảo chiều 4 tấn/mẻ được chuyển giao tại Banglades (2015)

--------------------------

 

Dây chuyền sản xuất hủ tiếu khô 1tấn

Giảng viên Khoa CÆ¡ khí Công nghệ Ä‘ã chuyển giao công nghệ trong lÄ©nh vá»±c nhÆ°:

- Kỹ thuật cÆ¡ khí, công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh, Ä‘iều hòa không khí và thông gió.

- CÆ¡ giá»›i hoá trong quy trình canh tác: San phẳng đồng ruá»™ng Ä‘iều khiển bằng tia laser, hệ thống máy gieo và chăm sóc bắp và đậu phá»™ng; và các loại máy thu hoạch khác.

- Công nghệ sau thu hoạch và chế biến: Chuyển giao công nghệ máy sấy đảo chiều gió cho các tổ chức cá nhân và tập thể sản xuất lúa, bắp, cà phê, tiêu… Trong cả nÆ°á»›c và Các nÆ°á»›c nhÆ°: Cambodia, Lào, Philippines, Tanzania, Mayanmar. Bờ Biển Ngà.

- Chuyển giao công nghệ, máy và thiết bị chế biến ca cao cho các Ä‘Æ¡n vị trong và ngoài nÆ°á»›c nhÆ° ở Tiền Giang, Bà Rịa – VÅ©ng Tàu…

 

Số lần xem trang: 1326
Nhập ngày: 24-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 15-01-2022