Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống sấy bơm nhiệt kết hợp với sóng siêu âm dùng cho sấy dược liệu quy mô pilot

Nguyễn Hay

Đang thực hiện

2

Thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất tinh dầu thảo dược ứng dụng sóng siêu âm

Lê Anh Đức

Đang thực hiện

3

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị chế biến ca cao qui mô nhỏ

Nguyễn Huy Bích

2019

4

Thiết kế chế tạo thiết bị phát sóng radio (RF) ứng dụng cho sấy dược liệu cao cấp

Nguyễn Hay

2019

5

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo liên hợp máy phát và gom gốc rạ năng suất 4 ha/ngày

Nguyễn Thanh Nghị

2018

6

Nghiên cứu kỹ thuật khí hoá sinh khối và trữ gas khí hoá dùng cho nông hộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Văn Lành

2017

7

Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh một số nông sản tại Việt Nam

 

2005

 

Số lần xem trang: 2810