1.      Giới thiệu Bộ môn:

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Ôtô thuộc Khoa Cơ khí Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM được thành lập năm 2002. Xưởng thực hành- thí nghiệm kỹ thuật ôtô có diện tích 600m2Ngoài học cụ, máy móc đã có, Bộ môn được Bộ đầu tư thêm một số thiết bị hiện đại về ô-tô trong dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cho ngành Công nghệ Ô-tô” vào năm  2006-2008. Bộ môn đã bắt đầu đào tạo hệ đại học từ năm 2006; Song song đó, Bộ môn cũng đã kết hợp, hỗ trợ về nghiên cứu và đào tạo cho các ngành, các khoa khác có liên quan trong trường.

2.      Tổ chức nhân sự:

Bộ môn hiện có 05 CBVC.

Phụ trách Bộ môn hiện tại:  TS. Nguyễn Trịnh Nguyên. 

3.      Hoạt động đào tạo: 

Bộ môn phụ trách đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Sản phẩm đào tạo là các kỹ sư Công nghệ Ô-tô có phẩm chất đạo đức, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Có trình độ lý thuyết vững vàng và kỹ năng thực hành về công nghệ ôtô, có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ để làm việc trong các lãnh vực sau:

  • Khai thác, sử dụng, bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật ô-tô
  • Kiểm định và thử nghiệm ô-tô
  • Sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô-tô
  • Nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng ô-tô
  • Đào tạo chuyên môn

4.      Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu: 

Bộ môn có một xưởng thí nghiệm – thực hành kỹ thuật ô tô với diện tích 600m2. Ngoài số học cụ đã có, Bộ môn được đầu tư thiết bị mới năm 2006 – 2008 trị giá gần 5 tỉ đồng VN. Bao gồm các  thiết bị thực hành, thí nghiệm về động cơ xăng, dầu, hệ thống điện ô tô, hệ thống truyền động, thiết bị kiểm định tổng thể về ôtô, cabin tập lái điện tử, thiết bị điện tử mô phỏng hoạt động và các  hư hỏng, phương pháp khắc phục trên động cơ, các thiết bị cân chỉnh bơm cao áp, thiết bị cân chỉnh hệ thống treo – hệ thống lái,…