CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN

NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Đào tạo Kỹ sư Cơ khí Bảo quản và Chế biến Nông sản - Thực phẩm có kiến thức cơ bản, dựa trên nền kỹ sư cơ khí nói chung và kiến thức chuyên sâu về các máy - thiết bị bảo quản - chế biến nông sản thực phẩm.

Sinh viên được trang bị kiến thức về công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm. Sinh viên có kỹ năng: thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, lắp ráp máy móc, thiết bị, dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến nông sản thực phẩm; xây dựng được kế hoạch, lập dự án tổ chức sản xuất, điều hành tại các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực cơ khí nói chung và tại các nhà máy chế tạo cơ khí, các nhà máy chế biến nông sản - thực phẩm;làm nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, hoặc cán bộ giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…thuộc các ngành cơ khí.

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022 (về sau)

-         Chi tiết khung chương trình đào tạo

-         Khung chương trình đào tạo

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020-2021

-         Khung chương trình đào tạo

-         Sơ đồ cây

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018 - 2019

-         Khung chương trình đào tạo

-         Sơ đồ cây

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2014 - 2017

-        Khung chương trình đào tạo