TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng 03, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 867 865 744.
Email: khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn  
ORCID: 0000-0002-0576-6254
Scopus ID: 56459437300

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-         2016, TS. ngành Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Quốc lập ChungHsing, Đài Loan

-         2011, ThS. ngành Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Quốc lập ChungHsing, Đài Loan

-         2005, KS. Ngành Cơ Khí CB-BQ NSTP, Đại học Nông Lâm TPHCM

-         4/2021 – nay: Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Công nghệ, Trưởng BM. Công nghệ Nhiệt Lạnh

-         1/2006-nay: Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ

 

v  Môn giảng dạy:

-          Chi Tiết Máy

-          Kỹ thuật Năng Lượng Nhiệt Điện

-          Anh Văn Kỹ Thuật

-          Cơ Sở Kỹ Thuật Nhiệt

-          Công Nghệ Lên Men I

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Năng lượng tái tạo

-          Thiết bị và Kỹ thuật Nhiệt

-          Máy và thiết bị trong chế biến

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố quốc tế:

1. Duc-Khuyen Nguyen & Jung-Yang San, Effect of Solid Heat Conduction on Heat Transfer Performance of a Spiral Heat Exchanger, 2015, Applied Thermal Engineering, Vol. 76, pp. 400-409.

2. Duc-Khuyen Nguyen & Jung-Yang San, Heat Transfer and Exergy Analysis of a Spiral Heat Exchanger, 2016, Heat Transfer Engineering, Vol. 37(12), pp. 1013–1026

3. Duc-Khuyen Nguyen & Jung-Yang San, Decrement in heat transfer effectiveness due to solid heat conduction for a counter-current spiral heat exchanger, 2016, Applied Thermal Engineering, Vol. 103, pp. 821-831.

4. Tuan Anh Bui, Van Hung Pham, Bich Huy Nguyen, Thanh Phong Nguyen, Duc-Khuyen Nguyen, Van Cong Chinh Nguyen, Study of Using Cassava Pulp to Produce Livestock Feed Pellet, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 8 (2018) No. 1, pages: 242-249

-          Công bố trong nước:

1. Nguyễn Đức Khuyến, Bùi Ngọc Hùng, Huỳnh Hoa Nam, Ảnh hưởng của nhiệt độ và vận tốc tác nhân sấy đến chất lượng của rau má sấy bằng phương pháp sấy bơm nhiệt, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021 (Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI – Năm 2021 (NSCME 2021)

2. Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Văn Công Chính, Thực Nghiệm sấy ống hút cỏ bàng, Tạp Chí Công Nghiệp Nông Thôn số 42, 2021

3. Nguyễn Văn Công Chính, Lê Văn Tuấn, Trần Văn Tuấn, Cao Đức Lợi, Nguyễn Đức Khuyến, Nghiên cứu thực nghiệp sấy một số trái cây giàu dinh dưỡng bằng phương pháp sấy thăng hoa và sấy chân không, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2020

4. Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Hữu Hòa, Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời theo nguyên lý hiệu ứng nhà kính, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, 2019

5. Nguyễn Đức Khuyến, Bùi Ngọc Hùng, Phạm Quốc Cường, Nguyễn Hay, Thực Nghiệm Sấy Thanh Long Ruột Đỏ Dạng Xắt Lát, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, 2018.

6. Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Hữu Hòa, Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời với gia nhiệt bằng điện trở sấy cá lù đù, Tạp chí cơ khí Việt Nam số 1+2, 2018

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm và tham gia):

1. Nghiên cứu công nghệ sấy cá lù đù sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với gia nhiệt bằng điện trở (Chủ nhiệm)

2. Tính toán, thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm mô hình máy sấy bánh hủ tiếu (Chủ nhiệm)

3. Nghiên cứu kỹ thuật sấy nho nguyên trái tại tỉnh ninh thuận năng suất 100 kg/mẻ nho tươi (Thành viên)

4. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (Thành viên)

5. ASEAN Cooperation Project “Reduction of post-harvest losses (PHL) for agricultural produces and products in Asean region”, 2017-2018 (Thành viên)

6. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển cơ giới hóa sản xuất và công nghiệp chế biến một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (Thành viên)

-          Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo đã xuất bản:

1) Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Văn Công Chính, Đo Lường Tổn Thất Và Đánh Giá Công Nghệ Sau Thu Hoạch Trong Sản Xuất Lúa Gạo (Rice Post Harvest Technology Assessment & Losses Measurement), sách tham khảo, NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2019

 

v  Hoạt động cộng đồng trong khoa học và giáo dục đại học

-          Tham gia phản biện cho các tạp chí gồm: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn - Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Cơ khí Việt Nam – Hội Cơ khí Việt Nam; Tạp chí Năng lượng nhiệt – Hội nhiệt; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Key Engineering Materials

-          Tham gia tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: The 3rd International workshop on advanced plasma technology and applications – agriculture and biotechnology by plasma January 11 -14, 2017; The 4th Asian science editor’s conference and workshop 2017, July 06 -07, 2017; The International Conference on Agricultural and Bio-System Engineering, December 19-21, 2017.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 336
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 10-01-2022