Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1 - tháng 3/2023

Vui lòng đọc kỹ các thông tin ở đầu trang trong File đính kèm. Các bạn không có tên, vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Cập nhật lần 1 - ngày 6/3/2023      LINK GOOGLE DỰ PHÒNG

Cập nhật lần 2 - ngày 8/3/2023

Số lần xem trang: 2322