Danh sách xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (tháng 09/2023):

File cập nhật ngày 22/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

File cập nhật ngày 19/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

File cập nhật ngày 15/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

File cập nhật ngày 06/09/2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây....)

Số lần xem trang: 2259