Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 4 - tháng 12/2022

Vui lòng đọc kỹ các thông tin ở đầu trang trong File đính kèm. Các bạn không có tên, vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Cập nhật lần 1 - ngày 1/12/2022

Cập nhật lần 2 - ngày 5/12/2022

Cập nhật lần 3 - ngày 6/12/2022

Cập nhật lần 4 - ngày 13/12/2022

Cập nhật lần 5 - ngày 14/12/2022   LINK GOOGLE DRIVE

Số lần xem trang: 2419