“NGÀY HỘI SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ NĂM 2023”.

Thời gian: 8h00-12h00, thứ 7 ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Nhà thi đấu, Trường  Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Đặc biệt có sự tham gia giao lưu của nhiều công ty, doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng với Khoa Cơ khí – Công nghệ trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Đức Khuyến, Phó trưởng khoa, Khoa Cơ khí – Công nghệ, theo số điện thoại: 0867.864.744 và/hoặc email: Khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 86

Liên kết doanh nghiệp