(Điểm trúng tuyển các năm từ 2020 đến 2022 và ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp TPHT năm 2023)

 

 

(Infographic Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo)

 

(Infographic Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa)

 

(Infographic Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt)

 

(Infographic Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử)

 

(Infographic Ngành Công nghệ kyc thuật cơ khí)

 

(Infographic Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô)

Số lần xem trang: 2314

Thông tin tuyển sinh khoa Cơ khí - Công nghệ năm 2023

Liên kết doanh nghiệp