PGS.TS. LÊ ANH ĐỨC 
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng Đào Tạo Sau Đại Học, Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 908 470 490.
Email: leanhduc@hcmuaf.edu.vn    

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-          TS. Ngành Kỹ thuật Cơ khí, 2009, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc.

-          PGS. Chuyên ngành Cơ Khí bảo quản chế biến Nông Lâm Thủy Sản, 2014.

-          11/2012 – nay: Phó Trưởng phòng Đào Tạo Sau Đại Học.

-          06/2011-10/2012: Giám đốc trung tâm Công Nghệ và Thiết Bị Nhiệt Lạnh.

-          10/2009-06/2011: Phó Giám đốc trung tâm Công Nghệ và Thiết Bị Nhiệt Lạnh.

-          03/2005-12/2008: Nghiên cứu sinh, Đại học SungKyunKwan, Hàn Quốc.

-          1992 - nay: Giảng viên Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TP HCM.

 

v  Môn giảng dạy:

-          Cơ sở truyền nhiệt

-          Đồ án thiết kế nhà máy chế biến nông sản thực phẩm.

-          Nhiệt động lực học (đại học, cao học và NCS)

-          Kỹ thuật sấy (đại học, cao học và NCS)

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Kỹ thuật nhiệt.

-          Thiết bị và công nghệ sau thu hoạch.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 671