Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 162
Toàn hệ thống: 1325
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

CẬP NHẬT LẦN 5 (và là lần cuối của đợt này, các bạn chưa qua thì chuyển sang đợt 2 tháng 6/2021)

CẬP NHẬT LẦN 4

CẬP NHẬT LẦN 3

CẬP NHẬT LẦN 2

 Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1 - tháng 3/2021.

Các bạn lưu ý dòng cuối trên ds về các trường hợp CHƯA ĐẠT

Số lần xem trang: 12113
Điều chỉnh lần cuối: 30-03-2021

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (tháng 06-2021) (22-06-2021)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2021 (02-06-2021)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (tháng 03-2021) (31-03-2021)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (tháng 12-2020) (28-12-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12/2020 (17-12-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2020 (22-09-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2020 (06-07-2020)

THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020 (12-05-2020)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (tháng 3-2020) (08-05-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3/2020 (25-03-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba tám một hai

Xem trả lời của bạn !