CẬP NHẬT LẦN 5 (và là lần cuối của đợt này, các bạn chưa qua thì chuyển sang đợt 2 tháng 6/2021)

CẬP NHẬT LẦN 4

CẬP NHẬT LẦN 3

CẬP NHẬT LẦN 2

 Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1 - tháng 3/2021.

Các bạn lưu ý dòng cuối trên ds về các trường hợp CHƯA ĐẠT

Số lần xem trang: 2315