Các bạn SV xem trong danh sách đính kèm. 

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 4 (27/12/2020)

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 3 (22/12/2020)

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 2 (15g30 ngày 17/12/2020)

DANH SÁCH CẬP NHẬT LẦN 1 (17/12/2020)

Lưu ý:

- Trường hợp đề nghị không xét, các em xem lại phải mình đề nghị hay không?

- Các bạn chưa có tên trong danh sách vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn xét tốt nghiệp trên Website này!

Số lần xem trang: 12277
Nhập ngày: 17-12-2020
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2020