Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 4 - tháng 12/2021.

CẬP NHẬT LẦN 1 (13/12/2021)

Các bạn không có tên, vui lòng đăng lý theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Về các bạn hỏi thông tin xét tốt nghiệp đợt 3/2021, kết quả đã có trên web Phòng đào tạo: https://pdt.hcmuaf.edu.vn/pdt-39046-1/vn/quyet-dinh-cong-nhan-tot-nghiep-thang-92021-dot-3.html. Các bạn có thể tra cứu hoặc xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (online) trên trang web đó!

Số lần xem trang: 2313