CHÚC MỪNG 109 BẠN TÂN KỸ SƯ CỦA KHOA ĐÃ ĐẠT ĐỢT 3 - THÁNG 9/2022

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM!      

Các bạn của có thể xem ds trên web của Phòng đào tạo. Việc đăng ký "Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời" theo hướng dẫn trên web của pdt.

Số lần xem trang: 2420