LỊCH  KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP 
Sinh viên xem danh sách tại đây  1819/QĐ-ĐHNL-ĐT ký ngày 14/09/2011.
 
QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP Số 1819/QĐ-ĐHNL-ĐT
Ký ngày 14/09/2011
THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ
GIỜ
NGÀY
LỚP DH07CC (11 Sinh viên)
329/2011 – 339/2011
08h 00 đến 08h 30
17/11/2011
LỚP DH07CD (38 Sinh viên)
340/2011 – 377/2011
08h 30 đến 09h 00
LỚP DH07CK (18 Sinh viên)
2378/2011 – 395/2011
09h 00 đến 09h 15
LỚP DH07NL (28 Sinh viên)
396/2011 – 423/2011
09h 15 đến 09h 45
LỚP DH07OT (33 Sinh viên)
424/2011 – 4562011
09h 45 đến 10h 15
LỚP DH07TD (30 Sinh viên)
457/2011 – 486/2011
10h 15 đến 10h 45
 
Lưu ý:
      - Sinh viên đến phòng Đào Tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, tuyệt đối không nhờ người khác ký thay.
 - Sinh viên đến ký sổ bằng mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản, chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng, một tấm ảnh màu 3x4 (Nữ mặc áo dài, nam mặc áo vét đeo cà ra vát).
- Những sinh viên đến ký sổ bằng theo lịch đã thông báo trên thì sẽ đuợc nhận bằng trong buổi lễ tốt nghiệp.
- Những sinh viên không dự lễ phát bằng tốt nghiệp do Khoa tổ chức thì đến Phòng Đào tạo nhận vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 8h đến 10h (trừ ngày lễ, tết , ngày nghỉ bù theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng tốt nghiệp cho những sinh viên lớp khác).
                                                                                     
                                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 

Số lần xem trang: 2315