Thông báo

Đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/2018). 

Danh sách trong File đính kèm.

Các bạn theo dõi thông báo để biết ngày nhận bằng.

Số lần xem trang: 2313