Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 63
Toàn hệ thống: 1847
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 8)

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 7)

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 6)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 5)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 4)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 3)

 DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 2)

CÁC BẠN XEM DANH SÁCH TRONG FILE ĐÍNH KÈM (Lần 1)

Lưu ý:

- Các trường hợp đề nghị xét sẽ có kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT trong thông báo tiếp theo.

- Trường hợp đề nghị không xét, em xem lại phải mình đề nghị hay không?

Các bạn chưa có tên trong danh sách vui lòng thực hiện theo Hướng dẫn xét tốt nghiệp trên Website này!

Số lần xem trang: 12118
Điều chỉnh lần cuối: 12-10-2020

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (tháng 06-2021) (22-06-2021)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2021 (02-06-2021)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (tháng 03-2021) (31-03-2021)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3/2021 (24-03-2021)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (tháng 12-2020) (28-12-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12/2020 (17-12-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2020 (06-07-2020)

THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020 (12-05-2020)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (tháng 3-2020) (08-05-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3/2020 (25-03-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn sáu năm năm

Xem trả lời của bạn !