DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 8)

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 7)

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 6)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 5)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 4)

  DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 3)

 DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT LẦN 2)

CÁC BẠN XEM DANH SÁCH TRONG FILE ĐÍNH KÈM (Lần 1)

LÆ°u ý:

- Các trường hợp đề nghị xét sẽ có kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT trong thông báo tiếp theo.

- Trường hợp đề nghị không xét, em xem lại phải mình đề nghị hay không?

Các bạn chÆ°a có tên trong danh sách vui lòng thá»±c hiện theo HÆ°á»›ng dẫn xét tốt nghiệp trên Website này!

Số lần xem trang: 12714
Nhập ngày: 22-09-2020
Điều chỉnh lần cuối: 09-03-2022