Kết quả xét tốt nghiệp của hội đồng Nhà Trường (File đính kèm).
Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách nếu có nhu cầu cấp giấy "Chứng nhận tạm thời" vui lòng đăng ký tại văn phòng Khoa (Gặp cô Điệp - Thư ký VP).
GV Khoa

Cập nhật ngày 03/10/2013

Số lần xem trang: 2312