Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 3 - tháng 9/2021.

CẬP NHẬT LẦN 1 (2/11/2021)

CẬP NHẬT LẦN 2 (3/11/2021), có sự thay đổi chỗ SV Trần Hải Sơn

Các bạn không có tên, vui lòng đăng lý theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Số lần xem trang: 930
Nhập ngày: 02-11-2021
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2021