Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 3 - tháng 9/2022

Vui lòng đọc kỹ các thông tin ở đầu trang trong File đính kèm. Các bạn không có tên, vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html

Cập nhật lần 1 - ngày 6/9/2022

Cập nhật lần 2 - ngày 9/9/2022

Cập nhật lần 3 - ngày 13/9/2022

Cập nhật lần 4 - ngày 13/9/2022

Số lần xem trang: 2600