Thông tin về chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo chuyên ngành CÆ¡ khí chế biến bảo quản nông sản thá»±c phẩm (AUN-QA)

      1. ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo (Quyết định, Bản mô tả chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo)

      2Khung chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo

      3. SÆ¡ đồ cây môn học

      4. Chuẩn đầu ra

Số lần xem trang: 13548
Nhập ngày: 04-11-2019
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2019